Oriau Agor y Wal Ddringo

Mae Box Rox ar agor pryd bynnag y bydd y Ganolfan Chwaraeon ar agor, heblaw pan fydd wedi’i harchebu i grŵp neu ar gyfer gwaith cynnal a chadw.

Yn ystod y tymor mae’r wal ar gau i’r cyhoedd ar yr adegau hyn:

  • Dydd Llun: 16.00 - 19:00
  • Dydd Mawrth: - 16:00 - 17:00
  • Dydd Gwener: 16:00 - 17:00 

Mae’r amseroedd pan fydd mynediad cyfyngedig i’r ardal wedi’u nodi ar yr hysbysfwrdd wrth fynedfa’r cyfleuster, ond os ydych yn bwriadu dod yma rydym yn argymell eich bod yn holi ymlaen llaw a yw’r cyfleuster ar gael drwy ein ffonio ar 01970 622280 neu drwy ddefnyddio’r system archebu ar-lein.

Sesiynau Clwb Mynydda Aberystwyth

Yn ystod y tymor mae Clwb Mynydda Aberystwyth yn cwrdd yn rheolaidd yn Box Rox. Ar yr adegau hyn bydd y wal ar gau i’r cyhoedd, ond os oes gennych gerdyn aelodaeth Clwb Sborti cewch ddringo yn ystod y sesiynau hyn am £1.

  • Dydd Llun - 19:00 - 21:00
  • Dydd Mawrth - 10:00 - 12:00
  • Dydd Mercher - 13:00 - 15:00
  • Dydd Iau - 18:00 - 19:00 (Merched yn unig)
  • Dydd Iau - 19:00 - 21:00
  • Dydd Gwener - 14:00 - 16:00