Cwestiynau Cyffredin am y Gampfa

Sut mae defnyddio’r cyfleuster?

Bydd y Ganolfan Chwaraeon yn ail-agor ar y 24ain o fis Awst i aelodau yn unig – os ydych yn gwsmer newydd, dilynwch y ddolen isod i ymaelodi: Aelodaeth . Fel aelod, bydd angen archebu eich gweithgaredd cyn cyrraedd y Ganolfan Chwaraeon, ni fydd modd galw heibio na tharo draw i’r ganolfan heb archebu lle.

Gall archebion cael eu gwneud trwy ein system archebu a fydd yn fyw cyn bo hir, neu dros y ffôn i’r dderbynfa – galwch 622280.

Oes raid i mi fod yn aelod?

Ar ôl i ni ail-agor ar y 24ain o fis Awst, bydd angen i chi fod yn aelod er mwyn cael mynediad i bob un o’r gwasanaethau o fewn y Ganolfan Chwaraeon. Os ydych yn gwsmer newydd, dilynwch y ddolen isod i ymaelodi: Aelodaeth .

Faint mae’n ei gostio i ddefnyddio’r gampfa?

Ewch i’n tudalen Prisiau i gael gwybod faint mae’n ei gostio i ddefnyddio’r gampfa.

Bydd posib cael mynediad i phob ardal o’r gampfa?

Mae’r gampfa wedi’i rhannu i ddwy ardal, y Brif Gampfa, a’r Gampfa Pwysau Rhydd. Mae’r brif gampfa yn cynnwys y peiriannau cryfder a chardiofasgiwlar i gyd, ac mae i’w chael yn y brif neuadd a'r llawr cyntaf. Mae’r gampfa pwysau rhydd yn cynnwys yr ystafell pwysau rhydd, a’r ystafell platiau llwytho. Wrth archebu slot, ond un o’r ardaloedd yma y gallwch archebu i. Ni chewch newid rhwng y ddwy ardal yn ystod eich sesiwn.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â chanllawiau newydd y Gampfa a’r Ganolfan Chwaraeon, dilynwch y ddolen ganlynol:Gwybodaeth COVID-19

 Beth yw’r Tocyn Aur?

Mae’r Tocyn Aur yn golygu y cewch ddefnyddio Canolfan Wellness a’r Ystafell Pwysau Rhydd hynny a fynnoch ar adegau penodol o’r flwyddyn, a bwrw eich bod wedi cwblhau sesiwn gyflwyno. Ceir gwybodaeth am y prisiau a’r gwahanol opsiynau sydd ar gael ar ein tudalennau aelodaeth.

A fydd rhagor o gymorth ar gael i mi ar cwblhau’r sesiwn gyflwyno?

Mae yma gyfnodau dan oruchwyliaeth yn ystod yr wythnos, fel arfer 12.00-2.00pm a 4.00-9.30pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Bydd ein hyfforddwyr campfa cymwys yno i’ch helpu yn ôl y galw. Os oes gennych ddiddordeb mewn trefnu rhaglen neu osod nod penodol, mae Gwasanaeth Hyfforddiant Personol hefyd ar gael.

Rwyf wedi cwblhau sesiwn gyflwyno mewn campfa arall. Oes raid i mi gwblhau sesiwn arall?

Mae’n rhaid i chi gwblhau proses gyflwyno’r Brifysgol cyn cael defnyddio ein cyfleusterau. Darperir ein gwasanaeth cyflwyno cynhwysfawr gan hyfforddwyr cymwys ac mae wedi’i deilwra’n benodol i Ganolfan Wellness. Mae hyn yn cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch.

Oes angen i mi ddod â rhywbeth gyda mi i’r sesiwn gyflwyno?

Byddwch yn gwneud rhywfaint o ymarfer corff yn ystod y sesiwn, felly bydd angen i chi fod yn gwisgo dillad ymarfer fel tracwisg neu esgidiau ymarfer. (Peidiwch â gwisgo jîns nac esgidiau arferol.) Cewch gyfle i roi cynnig ar y cyfarpar a gofyn cwestiynau, ac mae rhai pobl yn gwneud nodiadau yn ystod y sesiwn neu’n nodi gosodiadau cywir y peiriannau at y dyfodol.

Argymhellir hefyd eich bod yn dod â photel ddŵr a lliain sychu gyda chi.