Y Brif Gampfa

Mae’n bleser gennym gynnig yr offer ffitrwydd gorau ar y farchnad, a hynny mewn pum ardal arbenigol yn y Ganolfan Chwaraeon.

  • Theatr Cardio Canolfan Wellness
  • Ystafell Llwytho Platiau
  • Ystafell Pwysau Rhydd
  • Ardal Menywod a Hyfforddiant Personol
  • Stiwdio Sbinio

Caiff y cyfleusterau hyn eu diweddaru’n gyson, ac maent yn cynnig cyfle i’n haelodau i hyfforddi mewn awyrgylch braf a chyfle i gwrdd â ffrindiau newydd, ymlacio ac wrth gwrs gyrraedd eu holl nodau iechyd a ffitrwydd.

P’un a ydych yn gwneud ymarfer corff yn gyson, neu’n awyddus i ddechrau arni, mae gennym y cyfleusterau, y gwasanaeth a’r profiad i fodloni eich anghenion. Rydym yn deall bod pobl yn defnyddio’r gampfa am lawer o wahanol resymau – i wella eu ffitrwydd, i wella eu hiechyd, i gryfhau eu cyrff, i golli pwysau, i leddfu straen, i newid eu siâp, neu i deimlo’n fwy egnïol, ymhlith eraill! Bydd "System Wellness" yn fodd o gyrraedd eich nodau ffitrwydd. Yn syml iawn, mae’n cynnig y cymorth cyfrifiadurol gorau ar y farchnad o ran ymarfer corff (hyfforddwr personol yn eich poced).

Gall hyn i gyd swnio braidd yn frawychus, ond i’ch helpu i fanteisio i’r eithaf ar Ganolfan Wellness yn ddiogel, rydym yn darparu sesiwn gyflwyno 1 awr gynhwysfawr (a gorfodol). Mae ar gael i bawb a gallwch archebu eich lle hyd at wythnos ymlaen llaw yn y Ganolfan Chwaraeon. Ar ôl cwblhau’r sesiwn gyflwyno, caiff pawb sy’n medru gwneud hynny weithio heb gymorth, a chaiff y rhai sydd am gael cymorth ychwanegol fanteisio ar ein gwasanaeth hyfforddiant personol neu siarad â hyfforddwr yn ystod cyfnodau pan fo goruchwyliaeth yn y gampfa.


Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi a’ch helpu i gyrraedd eich nod o ran ymarfer corff. 

Ceir rhagor o fanylion am System Wellness ar wefan y gwneuthurwr.