Cyfarpar

Yng Nghanolfan Wellness mae ystod lawn o beiriannau cardiofasgwlaidd a gwydnwch. Mae pob un o’r peiriannau wedi’i gysylltu’n ddiweddar â System Wellness i ddarparu pecyn ffitrwydd a chymorth meddalwedd cyflawn. Technogym UK Cyf, sy’n cyflenwi’r cyfarpar – un o gyflenwyr mwyaf blaenllaw cyfarpar cardiofasgwlaidd a gwydnwch y DU, os nad y mwyaf blaenllaw.