Oriau Agor

  AGOR CAU
Dydd Llun 6.30yb 9.30yn
Dydd Mawrth 6:30yb 9:30yn
Dydd Mercher 6:30yb 9:30yn
Dydd Iau* 6:30yb 9:30yn
Dydd Gwener 6:15yb 9:30yn
Dydd Sadwrn 8:00yb 4:30yp
Dydd Sul 9:00yb 4:30yp

* Mae’r gampfa ar gau ar ddydd Llun o 10.15am tan 11.15am a dydd Iau o 9:15am tan 10:15am pan gynhelir y grŵp Adsefydlu Cardiaidd.

Mae’r Brif Gampfa ar agor ar yr adegau uchod. Mae’n rhaid i chi gwblhau proses gyflwyno er mwyn cael defnyddio’r cyfleuster. 

Pwysau Rhydd i Fenywod yn Unig

Mae Canolfan Wellness wedi uwchraddio’r hen ardal ystwytho yn ddiweddar yn Barth i Fenywod yn Unig a Hyfforddiant Personol sy’n cynnig i’r aelodau ardal fwy preifat ar gyfer hyfforddiant personol un-ag-un yn ogystal â lle i fenywod gael defnyddio’r pwysau rhydd a’r Yr un fydd yr oriau agor ag ar gyfer Canolfan Wellness.