Oriau Agor

  AGOR CAU
Dydd Llun 7:15am 9:30pm
Dydd Mawrth 7:15am 9:30pm
Dydd Mercher 7:15am 9:30pm
Dydd Iau* 7:15am 9:30pm
Dydd Gwener 7:15am 9:30pm
Dydd Sadwrn 8:00am 4:30pm
Dydd Sul 9:00am 4:30pm

* Mae’r gampfa ar gau ar ddydd Llun o 10.15am tan 11.15am a dydd Iau o 9:15am tan 10:15am pan gynhelir y grŵp Adsefydlu Cardiaidd.

Mae’r Brif Gampfa ar agor ar yr adegau uchod. Mae’n rhaid i chi gwblhau proses gyflwyno er mwyn cael defnyddio’r cyfleuster. Gall hyd at 40 o bobl ddefnyddio’r gampfa fesul awr. 30 yw’r nifer yn ystod sesiynau cyflwyno.

Pwysau Rhydd i Fenywod yn Unig

Mae Canolfan Wellness wedi uwchraddio’r hen ardal ystwytho yn ddiweddar yn Barth i Fenywod yn Unig a Hyfforddiant Personol sy’n cynnig i’r aelodau ardal fwy preifat ar gyfer hyfforddiant personol un-ag-un yn ogystal â lle i fenywod gael defnyddio’r pwysau rhydd a’r Kinesis One. Yr un fydd yr oriau agor ag ar gyfer Canolfan Wellness.