Prisiau 2016 / 2017

Math o AelodaethOriau Brig
12pm-7pm yn ystod yr wythnos
Pob adeg arall
Myfyrwyr £2.05 £1.80
Staff / Clwb 300  £2.45 £2.20
Eraill £3.90 £3.50

Os ydych yn bwriadu defnyddio’r gampfa o leiaf ddwywaith yr wythnos, mae’n bendant yn werth ystyried cael Cerdyn Aur y Gampfa.  Cewch ddefnyddio hynny a fynnoch ar y gampfa am £15.55 Y MIS am 9 mis a chael mynediad AM DDIM yn yr haf.

Mae eich Cerdyn Aur yn mynd law yn llaw â’ch aelodaeth myfyriwr. Os ydych yn meddwl am gael Cerdyn Aur, ffoniwch y Swyddfa Aelodaeth i gael rhagor o gyngor, neu dewch i’r Ganolfan Chwaraeon i siarad ag un o’r staff sydd yma i’ch helpu. Y cwbl sy’n rhaid ei wneud yw llenwi’r ffurflen, a thalu ag arian parod, siec neu ddebyd uniongyrchol a chewch ddefnyddio’r cyfleusterau hynny a fynnoch. Dewch â’ch Cerdyn Aber gyda chi a’i gyflwyno yn y dderbynfa bob tro. Caiff pawb sydd â Cherdyn Aur y Gampfa hefyd sesiwn Gyflwyno neu Achredu AM DDIM.

Ewch i’n tudalennau aelodaeth i gael manylion ynglŷn â sut i ymaelodi ac am fanteision bod yn aelod.

Sylwer bod y prisiau’n cynnwys TAW lle y bo’n berthnasol.