Gwersi Nofio - Dreigiau Aqua

Mae'r gwersi nofio wedi'i ohirio ar hyn o bryd, byddwn yn gadel i chi wybod pryd y bydden yn ail-ddechrau

Mae Pasbort Aqua yn seiliedig ar fyd dychmygol y Dreigiau Aqua, a dyma yw’r Cynllun Dysgu Nofio cyntaf sydd yn gweithio law yn llaw â gwefan rhyngweithiol sydd yn gynorthwyydd wrth gynnal diddordeb eich plentyn mewn nofio. Ceir wyth lefel a elwir yn Donau – pob un yn cynnwys tua 10 uchelgais – a fyddai’n helpu eich plentyn i ddatblygu yn nofiwr cymwys gyda dealltwriaeth o ddiogelwch mewn dŵr a sgiliau goroesiad personol.


Pecyn croeso ac adnoddau ar-lein AM DDIM

 

Unwaith byddwn wedi cofrestru eich plentyn i fynychu’r gwersi nofio Pasbort Aqua byddent yn derbyn llyfryn gweithgareddau ynghyd â bag nofio. Yna, gyda’ch gilydd, gallwch fewngofnodi i wefan Pasbort Aqua.

 

 

*Cynhelir ein gwersi fel rhan o gwrs a nid fel sesiynau unigol ble gellir talu yn hamddenol.