Prisiau 2019/20

 

 

Nofio Nofio a Sawna
Myfyrwyr ag aelodaeth Am Ddim Am Ddim
Arian Staff PA £2.00 £3.80
Myfyrwyr nad yw'n aelodau £2.00 £3.00
Staff Prifysgol nad yw'n aelodau £3.70 £5.50
Unigolion eraill nad yw'n aelodau - Oedolion £3.70 £5.50
Unigolion eraill nad yw'n aelodau - Plant £2.70 £4.50

Os ydych yn bwriadu defnyddio’r pwll nofio a’r sawnariwm fwy na dwywaith yr wythnos, yna mae’n sicr yn werth ichi ystyried cael Aelodaeth Blatinwm.

Mae eich Aelodaeth Blatinwm yn caniatáu ichi fynd i nofio mor aml ag y mynnwch chi yn ystod y flwyddyn, a hynny o £30 y mis i bobl leol, £25 i staff a £10.41 i fyfyrwyr. Mae hyn hefyd yn cynnwys mynediad heb unrhyw gyfyngiad i’r sawna, yr holl ddosbarthiadau FfitRhwydd a Sbin, y gampfa a’r wal ddringo. I gael rhagor o gyngor, galwch heibio’r Ganolfan Chwaraeon i siarad gydag un o’n staff, a fydd yn gallu bod o gymorth ichi. Llenwch y ffurflen a thalu ag arian parod, cerdyn neu ddebyd uniongyrchol a chewch ddefnyddio’r cyfleusterau mor aml ag y mynnwch. Dewch â’ch Cerdyn Aber gyda chi a’i ddangos wrth y dderbynfa bob tro y byddwch yn ymweld.

Sylwch fod TAW wedi’i gynnwys lle bo’n berthnasol