Prisiau 2016/2017

 

 

Nofio Nofio a Sawna Cerdyn Aur Pwll Nofio (12 mis)
Myfyrwyr ag aelodaeth £1.00 £2.30 £80.00
Staff / Staff cysylltiedig / Aelodau'r gymuned ag aelodaeth £1.70 £3.30 £160.00
Myfyrwyr nad yw'n aelodau £1.70 £3.35 Amherthnasol
Staff Prifysgol nad yw'n aelodau £3.00 £4.90 Amherthnasol
Unigolion eraill nad yw'n aelodau - Oedolion £3.50 £5.40 Amherthnasol
Unigolion eraill nad yw'n aelodau - Plant £2.50 £4.40 Amherthnasol

Os wyt am ddefnyddio’r pwll nofio a sawnariwm fwy na dwy waith yr wythnos, yna bydd yn sicr o werth i ti ystyried buddsoddi mewn Cerdyn Sba Aur. Mae £15.55 Y MIS am 9 mis yn cynnwys mynediad anghyfyngedig gyda mynediad AM DDIM yn ystod yr Haf.

Bydd dy Gerdyn Aur yn cyd-redeg â dy aelodaeth myfyriwr. Os wyt yn ystyried cael Cerdyn Aur, yna fe allet ffonio y Swyddfa Aelodaeth am ragor o gyngor, neu galwa heibio y Ganolfan er mwyn sgwrsio gydag aelod o staff. Yn syml, dylid llenwi’r ffurflen berthnasol, talu gydag arian parod, cerdyn debyd neu gerdyn credyd ac yna fe elli ddefnyddio’r cyfleuster mor aml â dymunet. Tyrd â dy Gerdyn Aber gyda ti er mwyn ei sweipio yn y dderbynfa bob tro y byddi’n ymweld.

Noder bod TAW wedi’i gynnwys ble’n berthnasol.