Popeth am Leoliadau

Popeth am Leoliadau: 8 – 11 Chwefror 2021

Ydych chi'n ystyried gwneud Blwyddyn mewn Diwydiant ar ôl eich 2il flwyddyn, neu ein cynllun Blwyddyn Mewn Gwaith (BMG)?

Hoffech wneud profiad gwaith yn ystod gwyliau'r haf, neu ddarganfod pa opsiynau eraill sydd ar gynnig?

Efallai eich bod yn awyddus am rhywfaint o brofiad gwaith – ond o’r farn bod yr her yn rhy fawr dan yr amgylchiadau presennol?

Os mai YDW oedd eich ateb i unrhyw un o'r uchod, dewch i’n digwyddiad ar-lein Popeth am Leoliadau! Ceir sesiynau gyda chyflogwyr (goruchwylwyr lleoliadau a recriwtwyr), cyn-fyfyrwyr Aber, myfyrwyr presennol ac Ymgynghorwyr Gyrfaoedd, a’r cyfan wedi'i gynllunio i dynnu sylw at brofiad gwaith fel opsiwn hyfyw a gwerthfawr, yn ogystal â rhoi gwybod i chi am y cymorth, y ffynonellau a'r llwybrau sydd ar gynnig. Does dim i'w golli, popeth i'w ennill!

Dydd Llun 8 Chwefror, 1.15-2yp Pam profiad gwaith? Safbwynt y cyflogwr Panel Holi ac Ateb gyda 6 chyflogwr o amrywiaeth o sectorau: PwC; Companies House; Hijinx Theatre; Legal & Risk Services, NHS Wales; BenevolentAI; Arcadis

Dydd Mawrth 9 Chwefror, 11-11.40yb Ymgeisio am gynlluniau a lleoliadau i raddedigion os oes gennych anabledd Gweminar Gyrfa a Sgiliau, dan arweiniad ein Hymgynghorydd Gyrfaoedd, Joanne Hiatt

Dydd Mawrth 9 Chwefror, 2-2.40yp Dod o hyd i interniaethau a phrofiad gwaith rhithiol Gweminar Gyrfa a Sgiliau, dan arweiniad ein Hymgynghorydd Gyrfaoedd, Beverley Herring

Dydd Mercher 10 Chwefror, 11-11.40yb Gwneud cais am swyddi – y cyfan sydd angen ei wybod am y broses ymgeisio ar gyfer lleoliadau gwaith a swyddi i raddedigion Gweminar Gyrfa a Sgiliau, dan arweiniad ein Hymgynghorydd Gyrfaoedd, Anna McAdam

Dydd Iau 11 Chwefror, 1.15-2yp Cynlluniau profiad gwaith sy'n cael eu rhedeg gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd Cyflwyniad, dan arweiniad ein Rheolwr Ymgysylltu â Chyflogwyr, Gwen Adams

Dydd Iau 11 Chwefror, 5-6yp Pam profiad gwaith? Safbwyntiau myfyrwyr Aber sydd ar leoliadau ar hyn o bryd a graddedigion bu ar lleoliadau yn ystod eu hastudiaethau Fforwm Sgwrsio Agored (gydag ystafelloedd ymadael)

Ewch i adran Digwyddiadau gyrfaoeddABER i weld rhagor o fanylion ac i gael mynediad i'r ddolen MS Teams