Eich Dyfodol Graddedig: 22 – 26 Chwefror 2021

Ydi, mae’n gyfnod anodd. Ond bydd bywyd bob amser yn dod â heriau. Mae gofyn am gymorth ac yna ei dderbyn pan gaiff ei gynnig, yn meithrin positifrwydd a hyder, a'r sgiliau sydd eu hangen i ddelio â newid.

Os ydych wedi graddio'n ddiweddar, neu'n graddio yn 2021, mae ein hwythnos Eich Dyfodol Graddedig wedi'i chynllunio’n benodol i chi wrth ichi drosglwyddo o'r Brifysgol i fyd gwaith (er bod croeso i fyfyrwyr presennol hefyd).

  • Rydym wedi trefnu siaradwyr allanol anhygoel, ysbrydoledig, i gynnal sesiynau i chi'n unig, ar ddod o hyd i'ch pwrpas, gwneud penderfyniadau, cadw gafael ar nerfau, cyfathrebu'n hyderus, a gofalu amdanoch eich hun.
  • Gweithdai sgiliau gan gyflogwyr ar lwyddo mewn canolfannau asesu ar-lein a chyfweliadau fideo (gyda’r tebygrwydd byddant yn cael eu defnyddio tu hwnt i COVID).
  • Edrychwn ar y sgiliau a’r swyddi newydd sy’n dod i'r amlwg, yn ogystal â’r newid mewn arferion recriwtio.
  • Bydd ein Hymgynghorwyr Gyrfaoedd wrth law i roi cyngor ar chwilio am swydd, ac wrth ystyried yr holl gamau nesaf sy’n agored i chi.

Dydd Llun 22 Chwefror

11.30yb-12.10yp: Cyflwyniad i gyfweliadau a chanolfannau asesu Gweminar Gyrfa a Sgiliau

4.00-4.45yp: Sgiliau a swyddi ar gyfer y Dyfodol Panel Holi ac Ateb gyda recriwtwyr graddedigion a chyn-fyfyrwyr Aber

5.00-6.00yh: Beth yw’r cam nesaf? Cerddwch ymlaen gyda phwrpas Gweithdy gyda Toluwa Oyeleye, siaradwr TEDx a hyfforddwr Arweinyddiaeth a Lles

Dydd Mawrth 23 Chwefror

10.30yb-12.30yp: Paratoi ar gyfer y Ffair Yrfaoedd Rhithwir gydag Alexa Shoen, awdur #ENTRYLEVELBOSS: how to get any job you want a hyfforddwr gyrfa TikTok (rhan o gyfres newydd o ddigwyddiadau mewn cydweithrediad â holl Wasanaethau Gyrfaoedd Prifysgolion Cymru)

12.30-2.30yp: Canolfan Asesu Ffug Gweithdy gyda’r cyflogwr Enterprise Rent-a-Car

Dydd Mercher 24 Chwefror

1.00-3.00yp: Camu ymlaen drwy siarad yn hyderus Gweithdy gyda Nick Elston, siaradwr ysbrydoledig blaenllaw sydd, o'i brofiad byw ei hun o iechyd meddwl a goresgyn gorbryder, â’r holl arfau i’ch helpu i gyfathrebu'n hyderus

Dydd Iau 25 Chwefror

1.00-2.00yp Sut i ennill cyfweliadau fideo Gweithdy gyda’r cyflogwr FDM

2.00-2.40yp Yn ystyried Gradd Meistr? Gweminar Gyrfa a Sgiliau

Dydd Gwener 26 Chwefror

12.30-1.30yp: Sgwrs agored gyda staff y Gwasanaeth Gyrfaoedd – galwch heibio i fyfyrio ar yr wythnos, rhoi’ch adborth a gofyn unrhyw gwestiwn am y sesiynau neu'r Ffair Yrfaoedd sydd ar y gweill

Ceir rhagor o fanylion a dolenni cyswllt yn adran Digwyddiadau gyrfaoeddABER.

Yn dilyn ar sodlau’r wythnos o ddigwyddiadau cynhelir Ffair Yrfaoedd Rithwir Cymru Gyfan gyntaf erioed ar Ddydd Gŵyl Dewi, dydd Llun 1 Mawrth, wedi’i threfnu mewn cydweithrediad â'r Prifysgolion eraill yng Nghymru – mae croeso i bawb, a gallwch gofrestru nawr!