Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn cael ei gynnal yn flynyddol ar 8 Mawrth. Cefnogir y diwrnod yn fyd-eang gan ddiwydiant, llywodraethau, sefydliadau addysgol, grwpiau cymunedol, cymdeithasau proffesiynol, rhwydweithiau menywod, elusennau, y cyfryngau a mwy.

Mae Diwrnod Rhyngwladol y Menywod yn foment bwysig i ddathlu cyflawniadau cymdeithasol, economaidd, diwylliannol a gwleidyddol menywod, ac mae'n galw am weithredu dros gydraddoldeb a chydraddoldeb rhwng y rhywiau, gan godi ymwybyddiaeth yn erbyn pob tuedd.

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn nodi #IWD2021 drwy arddangos rhai o uchafbwyntiau ein calendr 2020/21, ynghyd ag adnoddau dethol.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau ein uchafbwyntiau a'r adnoddau a ddewiswyd!

Ein digwyddiadau wedi'u recordio

Toluwa Oyeleye, siaradwr TEDx a hyfforddwr lles: Cerddwch ymlaen gyda phwrpas o fis Chwefror 2021, rhan o'n hwythnos 'Eich Dyfodol Graddedig'

Becky Dyson, un o raddedigion Aber (Amaethyddiaeth) a Syrfëwr Graddedigion yn Dalcour Maclaren, o fis Hydref 2020

Anna Bowler, un o raddedigion Aber (Daearyddiaeth) a'r Farchnad Ddigidol/Entrepreneur, o fis Tachwedd 2020

Eleanor Hynes, Gwerth Gwirfoddoli  o fis Tachwedd 2020

Digwyddiadau allanol ac adnoddau eraill

Sesiwn Feddiannu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2021 Prifysgol Aberystwyth a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Llwyfan gyrfaoedd Where Women Work

Women in Work: Get Career Inspired weminar fyw, 8 Mawrth

IWD 2021 Digwyddiad: Women@Indeed weminar fyw, 8 Mawrth

Merched yn y diwydiant, trafodaeth panel a gynhaliwyd gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd, 8 Mawrth

Breaking Barriers Cyfres o drafodaethau panel a sgyrsiau ysgogol a gynhelir gan Enterprise Rent-A-Car, 8 Mawrth

Women in Geospatial+ weminar fyw, 8 Mawrth

WriteMentor: Cwrdd â menywod sy’n gweithio ym maes cyhoeddi plant, 8 Mawrth

Women Leading on Green weminar fyw, 11 Mawrth

Ditching Imposter Syndrome weminar fyw, 12 Mawrth

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod gyda Google Students digwyddiad rhithiol, 15-16 Mawrth (cofrestrwch erbyn 11.59pm CET ar 7 Mawrth)

Edrychwch ar wefan Diwrnod Rhyngwladol y Menywod am ystod eang o ddigwyddiadau, adnoddau a ffyrdd eraill o gymryd rhan yn y gwaith #IWD2021.

Os hoffech siarad am eich opsiynau gyrfa a'ch syniadau gydag un o'n Hymgynghorwyr Gyrfaoedd, archebwch apwyntiad 1:1 drwy ein porth ar-lein, gyrfaoeddABER, neu e-bostiwch gyrfaoedd@aber.ac.uk.