Ffeiriau Gyrfaoedd i ddod

Digwyddiadau Cyflogwyr

Mae mynychu digwyddiad cyflogwr yn ffordd ardderchog o gael gwybodaeth am fyd gwaith yn uniongyrchol gan weithwyr proffesiynol y diwydiant. Mae hefyd yn gyfle amhrisiadwy i feithrin eich hyder wrth gwrdd â chyflogwyr, a datblygu sgiliau pwysig megis ymwybyddiaeth fasnachol a rhwydweithio. Mae llawer o wahanol fformatau digwyddiadau, a rhywbeth i bawb!

Os ydych yn fyfyriwr neu'n raddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth, ewch i adran 'digwyddiadau' gyrfaoeddABER yn rheolaidd i gael manylion am yr holl ddigwyddiadau sydd ar y gweill.

Os ydych yn gyflogwr neu'n sefydliad sydd â diddordeb mewn cynnal stondin, rhoi sgwrs neu gyfrannu at unrhyw weithgaredd busnes/addysg arall, gan gynnwys gweithgareddau rhithwir, bydd ein gwybodaeth i gyflogwyr yn gallu eich helpu.