Dod o hyd i brofiad gwaith

Mae'r rhyngrwyd yn ddrws i gyfoeth o wybodaeth sy'n berthnasol i bob agwedd ar eich dyfodol. Wrth chwilio am brofiad gwaith, rydych chi'n siŵr o fod yn gwybod pa mor bwysig ydyw ond gall fod yn anodd gwybod lle i ddechrau. Mae chwilio ar Google yn ffordd annhebygol iawn o ddod o hyd i'r holl wybodaeth rydych chi ei eisiau am brofiad gwaith a gyrfaoedd; i fanteisio'n llawn ar wybodaeth ar-lein, mae'n llawer mwy effeithiol os ydych chi'n dechrau o'r man cywir.

Rydym ni'n cael gwybodaeth am gyfleodd am brofiad gwaith yn rheolaidd ac mae'r rhain yn cael eu hysbysebu ar ein cronfa ddata swyddi. Pa un ai eich bod yn chwilio am brofiad gwaith byr, di-dal neu swydd gyflogedig am gyfnod hwy neu hyd yn oed rhywbeth yn y canol, mae bob amser yn syniad da edrych ar yr hyn sy'n cael ei hysbysebu cyn dechrau ystyried adnoddau eraill.

Mae'r adran isod yn cynnwys adnoddau cyffredinol sydd a digon o wybodaeth am swyddi gwag a materion gyrfaol eraill.

Neu, efallai eich bod yn gwybod yn barod eich bod eisiau edrych ar y dewisiadau sy'n ymwneud yn uniongyrchol a'ch maes astudio a'ch bod eisiau archwilio i'r hyn y gallwch chi ei wneud gyda'ch pwnc neu ymchwilio i'r adnoddau sy'n ymwneud yn benodol â'r pwnc yn y tudalennau sy'n berthnasol i'ch adran (gweler Gwybodaeth Pwnc Penodol).

Mae llawer o gyfleoedd am swyddi yn cael eu hysbysebu ar y rhyngrwyd, mewn papurau newydd ac mewn cylchgronau ayyb, ond yn aml gall fod yn fanteisiol dod o hyd i amrywiaeth lawn o gyflogwyr mewn diwydiant drwy gyfeiriaduron busnes, yn arbennig os ydych chi'n ystyried gwneud ceisiadau ar hap. Cofiwch fod cymorth ar gael gan y Gwasanaeth Gyrfaoedd pan fyddwch chi'n gwneud cais am swyddi a phrofiad gwaith.

Adnoddau Cyffredinol

Gwefan Prospects yw'r ffynhonnell swyddogol ar gyfer gwybodaeth am yrfaoedd a swyddi gwag i raddedigion ac israddedigion. Mae'n ymdrin a gyrfaoedd, galwedigaethau, cyflogwyr a swyddi gwag i raddedigion, dulliau o wneud cais a chymorth i ddewis gyrfa. Mae'n cynnwys adran profiad gwaith lle fedrwch chi chwilio am leoliadau gwaith. 

GoinGlobal logoMae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn tanysgrifio i gronfa ddata GoinGlobal(ar gael i fyfyrwyr a staff PA yn unig) sy'n cynnwys gwybodaeth ar wledydd, cyfarwyddiadur cyflogwyr a swyddi a lleoliadau byd-eang. Cewch fynediad i'r gronfa ddata trwy gyfrifiaduron PA ar gampws. I gael mynediad oddi ar y campws, cewch ddefnyddio cyswllt Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) neu sefydlu cyfrif personol ar wefan GoinGlobal gan ddefnyddio cyfrifiadur ar gampws a fydd yn caniatáu mynediad oddi ar gampws.

DU

Gwaith Gwirfoddol/Elusennau (DU)

(Gweler hefyd ein tudalen am waith gwirfoddol)

Dramor

Gwaith Gwirfoddol Dramor

(Gweler hefyd ein tudalen am waith gwirfoddol)

Cyfeirlyfrau ar gael yn y Gwasanaeth Gyrfaoedd

  • Hands-On Holidays
  • Work Your Way Around The World
  • Working in Ski Resorts
  • Working on Cruise Ships
  • Teaching English Abroad
  • Your Gap Year

Mae teitlau eraill hefyd am fyw a gweithio mewn amryw o wledydd.

Noder nad yw hon yn restr derfynol; os ydych chi'n dod o hyd i rywbeth a allai fod o ddiddordeb i eraill, hoffem glywed gennych chi. E-bostiwch careers@aber.ac.uk.