Adnoddau Cyffredinol

Gwefan Prospects yw'r ffynhonnell swyddogol ar gyfer gwybodaeth am yrfaoedd a swyddi gwag i raddedigion ac israddedigion. Mae'n ymdrin a gyrfaoedd, galwedigaethau, cyflogwyr a swyddi gwag i raddedigion, dulliau o wneud cais a chymorth i ddewis gyrfa. Mae'n cynnwys adran profiad gwaith lle fedrwch chi chwilio am leoliadau gwaith. 

Mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd yn tanysgrifio i gronfa ddata GoinGlobal(ar gael i fyfyrwyr a staff PA yn unig) sy'n cynnwys gwybodaeth ar wledydd, cyfarwyddiadur cyflogwyr a swyddi a lleoliadau byd-eang. Cewch fynediad i'r gronfa ddata trwy gyfrifiaduron PA ar gampws. I gael mynediad oddi ar y campws, cewch ddefnyddio cyswllt Rhwydwaith Preifat Rhithwir (VPN) neu sefydlu cyfrif personol ar wefan GoinGlobal gan ddefnyddio cyfrifiadur ar gampws a fydd yn caniatáu mynediad oddi ar gampws.

DU

Dramor

Gwaith Gwirfoddol/Elusennau (DU)

(Gweler hefyd ein tudalen am waith gwirfoddol)

Dramor

Gwaith Gwirfoddol Dramor

(Gweler hefyd ein tudalen am waith gwirfoddol)

Noder nad yw hon yn restr derfynol; os ydych chi'n dod o hyd i rywbeth a allai fod o ddiddordeb i eraill, hoffem glywed gennych chi. E-bostiwch careers@aber.ac.uk.