Gwybodaeth cyfnod Coronafeirws

Yn ystod y cyfnod Coronafeirws cyfredol mae'r Tîm Gwasanaeth Cymorth i Fyfyrwyr a Gyrfaoedd yma ym Mhrifysgol Aberystwyth yn parhau i ddarparu cefnogaeth. Os oes gennych gwestiwn yr hoffech ei ateb neu angen cefnogaeth, anfonwch eich cais at un o'r canlynol:

student-support@aber.ac.uk  ar gyfer ymholiadau cyffredinol 01970 621761

studentwellbeing@aber.ac.uk  ar gyfer materion lles

immigrationadvice@aber.ac.uk 01970 621548

accessibility@aber.ac.uk ar gyfer arholiad neu addasiadau rhesymol

student-adviser@aber.ac.uk ar gyfer ymholiadau caledi / cyllido

gyrfaoedd@aber.ac.uk ar gyfer ymholiadau lleoliad gwaith / graddedigion

Daliwch i wirio tudalennau gwe Coronafeirws y Brifysgol a monitro cyfrif e-bost y Brifysgol https://www.aber.ac.uk/cy/important-info/coronavirus/

Os oes gennych gwestiwn nad yw wedi'i ateb yn y Cwestiynau Cyffredin, e-bostiwch coronavirus@aber.ac.uk. Mae llinell gymorth Coronafeirws y Brifysgol hefyd ar gael ar (01970 62) 2483.