Adrodd ar Fater Urddas a Pharch

Os byddwch yn cyflwyno adroddiad yn ddienw, ni fyddwn yn gallu cynnig cyngor neu gymorth personol i chi a bydd yr wybodaeth a gyflwynwch yn cael ei defnyddio ar gyfer ystadegau yn unig. Os byddwch yn rhoi eich enw a’ch manylion cyswllt, bydd eich adroddiad yn cael ei anfon at staff yn y Gwasanaeth Cyngor, Gwybodaeth ac Arian a’i ddefnyddio i’ch rhoi mewn cysylltiad ag Ymgynghorydd Myfyrwyr a fydd yn eich cynghori am yr optsiynau sydd ar gael am ddelio gyda’r mater a hefyd yn trafod y cymorth sydd ar gael i chi. Ni fydd gwybodaeth bersonal adnabyddadwy yn cael ei datgelu i eraill heb eich caniatâd oni bai ein bod o’r farn bod perygl i’ch diogelwch a’ch lles chi, neu unigolyn arall a byddem, fel arfer, yn yr achos hwn, yn trafod hyn â chi cyn datgelu’r wybodaeth. Dylech nodi nad ydych yn cychwyn cwyn ffurfiol drwy gyflwyno eich pryderon drwy’r ffurflen hon. Gan fod yr wybodaeth rydych wedi’i darparu yn sensitif, rhaid inni sicrhau eich caniatâd penodol i gadw a phrosesu’r wybodaeth a fydd yn cael ei chadw fel arfer yn ystod eich cofrestriad ac am flwyddyn wedi hynny.