Monitro Gweithredol

Mae Mind yn cynnig gwasanaeth cymorth gwych am ddim o'r enw Monitro Gweithredol. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael i'r rhai sy'n chwilio am gymorth â phryderon sy'n gysylltiedig â phroblemau lles neu iechyd meddwl, ac i helpu â phryderon, ni waeth pa mor fawr neu fach fo'r pryderon hynny. Mae'r prosiect yn ymwneud â:

  • Gorbryder
  • Iselder
  • Hunan barch
  • Straen
  • Teimlo'n Unig
  • Rheoli Dicter
  • Galar a cholled

Mae Monitro Gweithredol yn rhaglen hunangymorth gydag arweiniad sydd ar gael am ddim i'ch helpu chi i ddeall eich hun a'ch teimladau yn well. Golyga hynny roi'r holl gyngor a'r sgiliau y bydd eu hangen arnoch chi er mwyn ichi ddod i ddeall eich hun yn well. Byddwch yn cael cefnogaeth drwy gydol y cwrs gyda galwadau ffôn a sgyrsiau rheolaidd.

Ble caf i ragor o wybodaeth?

I gael rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth gwych hwn, ewch i wefan Mind.

Sut y gallaf gofrestru ar y rhaglen hon?

Os ydych chi'n teimlo y gallai'r gwasanaeth hwn fod o fudd ichi, cysylltwch â Mind neu llenwch y ffurflen hunangyfeirio isod a'i dychwelyd i info@mindaberystwyth.org.

Mind Referral Form (docx)