Croeso i Brifysgol Aberystwyth

Croeso i Brifysgol Aberystwythac i’w chymuned glòs o dros 2,000 o staff a thros 13,000 o fyfyrwyr israddedig ac uwchraddedig, myfyrwyr rhan amser a dysgu o bell o bob cwr o’r byd. Mae gennym hefyd dros 80,000 o alumni sydd, gyda’i gilydd yn adnodd ardderchog o’r Brifysgol o ran cytundebau, partneriaethau masnachol, cyflogadwyedd a lleoliadau gwaith, yn ogystal â chodi arian.

A hithau wedi ei sefydlu yn 1872, mae’r Brifysgol yn ymfalchïo yn y berthynas iach sydd ganddi gyda thref Aberystwyth – tref gyfeillgar, cymharol fach â phoblogaeth o tua 13,500.

Mae’r prif ganolfannau dysgu ac ymchwil ar gyfer y Brifysgol wedi eu lleoli ar gampws Penglais, ac yma hefyd ceir cyfleusterau preswyl ar gyfer myfyrwyr. Mae’r golygfeydd draw o’r campws ymysg y rhai mwyaf trawiadol sydd gan unrhyw leoliad prifysgol ym Mhrydain.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i ddarparu myfyrwyr gyda chyfleoedd dysgu o’r safon uchaf a chynnig amgylchedd nodedig ar gyfer astudio, ac rydym yn parhau i fod ymysg yr uchaf yn y DG am foddhad myfyrwyr, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr.

Ceisiwn ymateb i heriau lleol a byd-eang, a chyfrannu at ddyfodol ein tref, ein rhanbarth, Cymru a gweddill y Deyrnas Gyfunol drwy waith dysgu  ac ymchwil arloesol, drwy estyn allan, a chael cydnabyddiaeth a llwyddiant rhyngwladol.

Y mae gan Brifysgol Aberystwyth enw da ledled y byd am ragoriaeth ei hymchwil, ac mae’n aelod o Grŵp Dewi Sant o brifysgolion sy’n arwain gyda’u hymchwil ac sy’n gweithio gyda’i gilydd i lywio economi gwybodaeth Cymru.

Mae gan Brifysgol Aberystwyth ystod ragorol o gyfleusterau ac Adrannau sydd o gymorth i weithgareddau ymchwil, gan gynnwys pedair llyfrgell sylweddol, yr hawl i ddefnyddio ffynonellau gwybodaeth electronig ac adnoddau helaeth Llyfrgell Genedlaethol Cymru sydd ar stepen ei drws.

Rydym yn eich croesawu felly fel llysgenhadon y Brifysgol, i galon y sefydliad dwyieithog hwn yng nghanolbarth Cymru.