Gofal Iechyd

Gwasanaethau Ysbyty

 • Mae Ysbyty Bronglais ar Riw Penglais, yn darparu amrywiaeth eang o wasanaethau ysbyty.
  • Ffordd Caradog, Aberystwyth, SY23 1ER
  • Ffôn: (01970) 623131
  • Map

Meddygon Teulu

Mae tair meddygfa sy’n derbyn cleifion GIG yn Aberystwyth. Os ydych chi’n symud i’r ardal naill ai am y tymor hir neu fel myfyriwr prifysgol, fe’ch anogir i gofrestru â meddyg cyn gynted â phosibl ar ôl i chi gyrraedd.

 • Meddygfa’r Llan
  • Stryd Portland, Aberystwyth, SY23 2DX
  • Ffôn: (01970) 624855
  • Gwefan
  • Map
 • Meddygfa Padarn
  • 26 Rhodfa’r Gogledd, Aberystwyth, SY23 2NF
  • Ffôn: (01970) 624545
  • Gwefan
  • Map
 • Grŵp Meddygol Ystwyth
  • Parc-y-Llyn, Aberystwyth, SY23 3TL
  • Ffôn: (01970) 613500
  • Gwefan
  • Map

Deintyddion

Mae gan Aberystwyth bum deintyddfa gofrestredig.

 • Denticare
  • 61 Rhodfa’r Gogledd, Aberystwyth, SY23 2JN
  • Ffôn: (01970) 612266
  • Gwefan
  • Map
 • Deintyddfa Eastgate
  • 29 Y Porth Mawr, Aberystwyth, SY23 2AR
  • Ffôn: (01970) 621457
  • Map
 • Deintyddfa Friars
  • Coedlan y Parc, Aberystwyth, SY23 1PB
  • Ffôn: (01970) 623369
  • Gwefan
  • Map
 • Deintyddfa Stryd Portland
  • 23 Stryd Portland, Aberystwyth, SY23 2DX
  • Ffôn: (01970) 612581
  • Gwefan
  • Map
 • Deintyddfa Ystwyth
  • Parc-y-Llyn, Aberystwyth, SY23 3TL
  • Ffôn: (01970) 615855
  • Gwefan
  • Map