Ysgolion

Addysg Gynradd

Mae chwe ysgol gynradd sy'n darparu ar gyfer disgyblion rhwng 4 ac 11 oed, gyda dewis o Gymraeg neu Saesneg fel prif iaith y dysgu.
Yn Aberystwyth ei hun mae:

Addysg Uwchradd

Mae dwy ysgol sy'n darparu ar gyfer disgyblion rhwng 11 ac 18 oed, sy'n cynnwys chweched dosbarth (blynyddoedd 7 i 13).

 

Ysgol Penglais

Ysgol Penweddig

Ysgol gyfun fawr, iaith Saesneg yn bennaf.

Waunfawr, Aberystwyth, SY23 3AW

(01970) 624811

Gwefan - Map

Ysgol gyfun, iaith Gymraeg yn bennaf.

Ffordd Llanbadarn, Aberystwyth, SY23 3QN

(01970) 639499

Gwefan - Map

Addysg Bellach

Coleg Ceredigion 

Coleg addysg bellach lleol gyda champysau yn Aberystwyth ac Aberteifi.

Llanbadarn Fawr, Aberystwyth, SY23 3BP

(01970) 639700

Gwefan - Map