Croeso gan Bennaeth Dros Dro Adnoddau Dynol

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi ymrwymo i greu’r amgylchedd gwaith gorau posibl i gefnogi staff ac i greu amgylchedd sy’n gweithio mewn cytgord â gweithwyr ac sy’n cyfrannu at wella eu bywydau.

Un o ddibenion y tîm Adnoddau Dynol (AD) yw rhoi cefnogaeth i’n staff er mwyn galluogi pawb i gyflawni eu potensial i’r eithaf, a hynny er budd yr unigolyn ac er budd y Brifysgol gyfan.

Nod y tudalennau hyn yw cyfeirio gweithwyr at yr amrywiaeth o fuddion a mentrau sydd, yn ein barn ni, yn golygu bod Prifysgol Aberystwyth yn cynnig amgylchedd gwirioneddol gefnogol a chadarnhaol, ynghyd â rhoi manylion sy’n egluro ym mhle y gellir chwilio am ragor o wybodaeth am y mentrau hyn.

Os teimlwch fod gennych unrhyw gwestiynau wrth ichi bori drwy’r tudalennau hyn, mae croeso ichi gysylltu ag unrhyw aelod o’r tîm AD, a fydd yn barod i ateb eich cwestiynau neu i roi cefnogaeth ichi.

Heather Hinkin, Pennaeth Dros Dro Adnoddau Dynol