Defnyddio'r Canllawiau Cynefino

Datblygwyd yr adnodd cynefino ar-lein hwn i roi gwybodaeth ddefnyddiol i staff newydd, cyn ac ar ôl i chi gyrraedd ac yn eich wythnosau cyntaf yn y Brifysgol.

Mae nifer o ffyrdd o lywio o amgylch y safle, ond rydym yn argymell dau le i chi ddechrau.

Yn gyntaf, edrychwch ar yr adnoddau cynefino sydd ar gael i chi cyn i chi gyrraedd. Caiff y wybodaeth ei rhannu'n gategorïau gwahanol:

Dylai hyn eich helpu i baratoi i symud os ydych yn symud i'r ardal, neu'ch helpu i ymgyfarwyddo â'r Brifysgol os ydych yn byw'n lleol.

Yn ail, os ydych wedi dechrau gweithio gallwch gael gwybodaeth benodol am gynefino yn ystod eich wythnosau cyntaf. Mae'r wybodaeth hon yn ymwneud â:

Os ydych yn chwilio am wybodaeth benodol, gallwch hefyd chwilio yn y blwch chwilio ar frig y dudalen ar yr ochr dde.

Cyswllt

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses gynefino eich man galw cyntaf yw Pennaeth eich Adran neu'ch mentor. Os nad ydynt ar gael a'ch bod angen cyngor neu gymorth, neu os hoffech roi adborth am y wefan, mae croeso i chi gysylltu ag Adnoddau Dynol ar hr@aber.ac.uk neu ffoniwch ni ar (01970) 628555.

DS: Bydd rhai dolenni yn mynd â chi i wefannau allanol perthnasol ac er bod y tudalennau hyn yn cael eu cynnal gan sefydliadau cyfrifol, nid yw Prifysgol Aberystwyth yn atebol am ddibynadwyedd y cynnwys.