Cwblhau'r Broses Gynefino

Tasgau Hanfodol

Sheild Yn rhan o'r broses gynefino mae'n ofynnol yn ôl eich contract eich bod yn cwblhau'r tasgau canlynol:

I'w cwblhau o fewn pythefnos i ddechrau gweithio:

  1. Cael y cynllun cynefino wedi’i deilwra gan eich adran ar gyfer eich swydd benodol chi.

  2. Datganiad Cynefino Prifysgol Aberystwyth: rhaid i chi a'ch adran gadw copïau o'r ddogfen hon a dylid anfon copi i Adnoddau Dynol.

  3. Mewngofnodi i'r system Hunanwasanaeth a fydd yn eich galluogi i edrych, golygu a chynnal manylion penodol a gedwir amdanoch yn ddiogel, ar system AD a Chyflogau.

  4. Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd: Mae'n rhaid i'r holl staff gwblhau Adroddiad Cychwyn Cyflogaeth Iechyd, Diogelwch a’r Amgylchedd(S010)

  5. Cwrs E-Ddysgu am Amrywiaeth yn y Gweithle

I'w gwblhau o fewn chwe wythnos i ddechrau gweithio

  1. Cwblhau Compact Cyfnod Prawf (staff academaidd ac academaidd-berthynol yn unig)

I'w fynychu o fewn chwe wythnos i ddechrau gweithio

  1. Mynychu digwyddiad Croesawu Staff Newydd