Cyn i chi gyrraedd

Hen colegOs ydych chi’n symud i Aberystwyth neu’ch bod eisoes yn byw yng Ngheredigion, mae’r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth hanfodol cyn i chi gyrraedd. Byddant yn eich helpu i ddysgu mwy am y Brifysgol, am Aberystwyth ac am yr ardal leol, yn ogystal â rhoi gwybodaeth hanfodol i chi am lety, ysgolion a gofal iechyd.

Caiff y wybodaeth ei rhannu i wahanol gategorïau:

Polisi Adleoli

Mae polisi costau adleoli Prifysgol Aberystwyth ar gael ar weddalennau Adnoddau Dynol.

Dolenni Defnyddiol

Isod ceir dolenni i wefannau allanol sy’n rhoi gwybodaeth ddefnyddiol am Aberystwyth a Cheredigion1:

1. DS: Bydd rhai dolenni yn mynd â chi i wefannau allanol perthnasol ac er bod y tudalennau hyn yn cael eu cynnal gan sefydliadau cyfrifol, nid yw Prifysgol Aberystwyth yn atebol am ddibynadwyedd y cynnwys.