Llety ar ôl Cyrraedd

Tymor Byr

Gwestai a Gwely a Brecwast

Mae llety tymor byr ar gael yn y nifer o westai a gwely a brecwast yn Aberystwyth a’r cyffiniau. Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Dwristiaid Ceredigion yn darparu rhestrau a gallant archebu llety drwy e-bost neu dros y ffôn ar  +44 (0)1970 612125


Llety Arlwyo

Mae nifer o fflatiau arlwyo preifat ar gael i’w rhentu yn y tymor byr.

  • Gwyn Hafan, South Promenade, 13 South Marine Terrace, Aberystwyth, SY23 1JX 01970 611379

Hunan Arlwyo

Mae llety hunan arlwyo ar gael yn Aberystwyth a’r cyffiniau. Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Dwristiaid Ceredigion yn darparu rhestrau a gallant archebu llety drwy e-bost neu dros y ffôn ar  +44 (0)1970 612125

Tymor Hir

Gellir trefnu i rentu yn y tymor hir drwy nifer o asiantau gosod preifat neu asiantau tai yn Aberystwyth.