Materion Academaidd

sheildYmchwil

Mae gan Brifysgol Aberystwyth hanes hir a nodedig o ymwneud ag ymchwil arloesol mewn amrywiaeth eang o ddisgyblaethau o bwys cenedlaethol a rhyngwladol. Mae Cynllun Strategol 2009-13 y Brifysgol yn dweud ‘Byddwn yn cynhyrchu ymchwil o ansawdd uchel sy’n cael ei gydnabod yn rhyngwladol, gan ymateb i anghenion deallusol, diwylliannol, cymdeithasol ac economaidd’.

Mae gweddalennau’r Swyddfa Ymchwil yn rhoi cipolwg ar y cymorth ymchwil ym Mhrifysgol Aberystwyth, megis cymorth ariannol sy’n cynnwys:

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddfa Ymchwil ar (01970) 628734 neu e-bost research@aber.ac.uk

Dysgu ac Addysgu

Ym Mhrifysgol Aberystwyth ystyrir bod datblygu darpariaeth dysgu ac addysgu safonol yn un o’r sylfeini ar gyfer arferion academaidd. Mae’r Swyddfa Academaidd yn goruchwylio’r prosesau Sicrwydd Ansawdd a gwella dysgu ac addysgu ac mae’n rhaid i’r holl staff academaidd sy’n ymwneud â dysgu ymgyfarwyddo â’r Llawlyfr Ansawdd i Staff.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Swyddfa Academaidd ar (01970) 622013.

Cyfnod Prawf

Mae’r Pwyllgor Staffio wedi mabwysiadu nifer o weithdrefnau sy’n ymwneud â’r cyfnod prawf, ceir manylion amdanynt ar wefan Adnoddau Dynol. Un ddarpariaeth yw ei bod yn rhaid i bob aelod newydd o staff academaidd sydd ag ymrwymiadau dysgu a llai na phum mlynedd o brofiad dysgu, gwblhau’r Dystysgrif Uwchraddedig Addysgu mewn Addysg Uwch yn llwyddiannus, caiff y dystysgrif ei dyfarnu ar Lefel M a’i hachredu gan yr Academi Addysg Uwch. 

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd ar (01970) 622117 neu e-bost pgcthe@aber.ac.uk.

Datblygiad Proffesiynol

Mae’r Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd (GDSYA) yn cynllunio a chyflwyno’r rhan helaeth o ddatblygiad addysgol a phroffesiynol y staff yn y Brifysgol. Mae’r Ganolfan yn darparu rhaglen flynyddol o sesiynau, digwyddiadau a gweithdai datblygu proffesiynol parhaus, ond mae hefyd yn cyflwyno nifer o raglenni astudio achrededig ac anachrededig. Mae’r Ganolfan hefyd yn chwarae rhan mewn datblygiad cyfundrefnol ac mae’n rheoli cyfres o ddyfarniadau a chronfeydd.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â’r Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd ar (01970) 622117 neu e-bost cdsap@aber.ac.uk.