Uwchraddedigion

Diben adran hon o’r wefan yw ceisio rhoi braslun o faterion cyllid i ddarpar uwchraddedigion ac uwchraddedigion cyfredol. Defnyddiwch y dolenni o’r tudalennau canlynol i ganfod y wybodaeth perthnasol. Cofiwch, os na ellwch ei ganfod ar y wefan, cysylltwch â ni drwy e-bost neu ffôn. 

Ysgoloriaethau, bwrswriaethau a benthyciadau

  • Cyfleoedd am gyllid i ariannu'ch astudiaethau

Ysgoloriaethau i Raddedigion Aber

  • Ffioedd dysgu gostyngedig ar gyfer graddedigion Prifysgol Aberystwyth sy'n esgyn i gyrsiau Mesitr sydd unrhyw gyllid arall.

Ffioedd Dysgu

  • Cost eich astudiaethau

Costau Byw

  • Amcangyfrifon o gostau byw yn Aberystwyth

Gwybodaeth ar gyfer Darpar Uwchraddedigion

  • Os ydych yn ystyried astudiaethau uwchraddedig yn Aberystwyth