Costau Byw

Gwelwch y dolenni canlynol ar gyfer amcangyfrifon o’ch costau byw tra’n astudio’n Aberystwyth:

Nodwch mai amcangyfrifon bras yw rhain ar gyfer costau byw uwchraddedigion. Bydd amrywiaethau. Bydd rhai myfyrwyr yn gwario mwy a bydd erail yn gwario llai. Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol, nodwch nad yw’r amcangyfrifon hyn yn cynnwys costau teithio rhyngwladol o’ch cartref i Aberystwyth.