Ffioedd Dysgu

Ffioedd Dysgu Sesiwn Academaidd: 2015-2016


D.S. Gweler gwefan Gwybodaeth Ôl-raddedig ar gyfer y Sesiwn Academaidd 2016-2017

D.S. Bydd system Taliadau ar y We yn weithredol yn 2015-2016 lle gal myfyrwyr dalu eu ffioedd dysgu mewn 3 taliad ar-lein. Bydd y system hon yn disodli'r system debyd uniongyrchol a weithredir ar hyn o bryd.

D.S. Mae Disgownt Taliad Cynnar o £250 ar gyfer myfyrwyr llwyr hunan-gyllidol ar gyrsiau amser llawn sy'n talu'r ffioedd perthnasol cyn 1af Medi 2015. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â ffioedd@aber.ac.uk. Hefyd gwelwch Opsiynau Talu


 Y Deyrnas Unedig a gweddill yr Undeb Ewropeaidd 

 Amser LlawnRhan Amser
Ymchwil Uwchraddedig (PhD/MPhil/LLM drwy Ymchwil) £4,052 £2,026

Ffioedd Band A ar gyfer cyrsiau uwchraddedig a ddysgir:

Celf a Hanes Celf; Y Gymraeg; Addysg; Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Ieithoedd Ewropeaidd; Hanes a Hanes Cymru; Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth; Rhaglenni Arbenigol gyda'r Ysgol Rheaolaeth a Busnes*

£5,600 £2,800

Ffioedd Band B ar gyfer cyrsiau uwchraddedig a ddysgir:

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig; Cyfrifiadureg; cyrsiau MA gyda Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear; Cyfraith a Throseddeg; Rhaglenni Cyffredinol gyda'r Ysgol Rheaolaeth a Busnes#; Chwaraeon ac Ymarfer Corff;  Astududiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

£6,000 £3,000

Ffioedd Band C ar gyfer cyrsiau uwchraddedig a ddysgir:

cyrsiau MSc gyda Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear; Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

£6,700 £3,350
Diploma Graddedig yn y Gyfraith (GDL) £6,250 Amherthnasol
Cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu) £9,000 Amherthnasol

 

* Rhaglenni Arbenigol gyda'r Ysgol Rheaolaeth a Busnes: Digital Marketing; International Business; International Finance; International Finance and Accounting; International Finance and Banking; Marketing; Tourism Marketing

# Rhaglenni Cyffredinol gyda'r Ysgol Rheaolaeth a Busnes: Enterprise and Innovation; International Business Management; Management and Corporate Leadership; Management and Digital Business; Management and Finance; Management and Marketing; Management and Project; Management Management; Tourism Management

 

 

Myfyrwyr Tramor (h.y. to allan i'r U.E.) a Myfyrwyr yr Ynysoedd (h.y. Ynys Mannaw, Jersey a Guernsey)

 Amser LlawnRhan Amser
Ymchwil Uwchraddedig (PhD/MPhil/LLM drwy Ymchwil): IBERS; Cyfrifiadureg; Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear; Gwleidyddiaeth Ryngwladol; Y Gyfraith a Throseddeg; Mathemateg; Ffiseg; Seicoleg; Rheolaeth a Busnes; Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff; Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu £12,500 £6,250
Ymchwil Uwchraddedig (PhD/MPhil): Addysg; Astudiaethau Gwybodaeth; Celf; Cymraeg; Hanes ac Hanes Cymru; Ieithoedd Ewropeaidd; £12,250 £6,125

Ffioedd Band A ar gyfer cyrsiau uwchraddedig a ddysgir:

Celf a Hanes Celf; Y Gymraeg; Addysg; Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol; Ieithoedd Ewropeaidd; Hanes a Hanes Cymru; Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth; Rhaglenni Arbenigol gyda'r Ysgol Rheaolaeth a Busnes*

£11,250 £5,625

Ffioedd Band B ar gyfer cyrsiau uwchraddedig a ddysgir:

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig; Cyfrifiadureg; cyrsiau MA gyda Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear; Cyfraith a Throseddeg; Rhaglenni Cyffredinol gyda'r Ysgol Rheaolaeth a Busnes#; Chwaraeon ac Ymarfer Corff;  Astududiaethau Theatr, Ffilm a Theledu

£11,750 £5,875

Ffioedd Band C ar gyfer cyrsiau uwchraddedig a ddysgir:

cyrsiau MSc gyda Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear; Gwleidyddiaeth Rhyngwladol

£12,250 £6,125
Diploma Graddedig yn y Gyfraith (GDL) £5,000 Amherthnasol
Cyrsiau TAR (Ymarfer Dysgu) £11,250 Amherthnasol

D.S. Ni all ddinasyddion o du allan i'r AEE cael visa myfyrwyr ar gyfer astudio rhan-amser

* Rhaglenni Arbenigol gyda'r Ysgol Rheaolaeth a Busnes: Digital Marketing; International Business; International Finance; International Finance and Accounting; International Finance and Banking; Marketing; Tourism Marketing

# Rhaglenni Cyffredinol gyda'r Ysgol Rheaolaeth a Busnes: Enterprise and Innovation; International Business Management; Management and Corporate Leadership; Management and Digital Business; Management and Finance; Management and Marketing; Management and Project; Management Management; Tourism Management 

 

Cyrsiau Dysgu o Bell (2014-2015- dechreuwyr newydd)

D.S. Ffioedd y cwrs yn amodol ar gynnydd blynyddol
 

 
 Cyrsiau Dysgu o bellFfi Cofrestru Ffi  mesul modiwl 10 credyd Nifer o daliadau modiwlar Ffi pob blwyddyn academaidd Nifer o flynyddoedd academaidd i dalu

Traethawd

(60 credyd terfynnol) 

Cost Terfynnol  *

gan gynnwys y ffi cofrestru

 Cyrsiau Meistr gyda'r Adran Astudiaethau Gwybodaeth:

Gweinyddu Archifau; Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellydiaeth; Archifau Rhyngwladol a Rheoli Cofnodion; Rheoli Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth; Sicrwydd a Rheolaeth Gwybodaeth.

 £300 £445   12 £2,670 Dwy   £1,500 £7,140* 
 Baglor mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth  £300 £275  24 £2,200  Tair  Amherthnasol £6,900*
Cyriau LLM gydag Adran y Gyfraith a Throseddeg  £300  Amherthnasol  Amherthnasol £3,090  Dwy  £1,500 £7,980* 


* D.S. Os talu dros 2 neu 3 blynedd, bydd y cwrs yn destun codiadau blynyddol.

 

Pwyntiau i'w nodi:

 

  1. Bydd y ffioedd dysgu blynyddol yn codi yn fras â chwyddiant yn dilyn blynyddoedd academaidd.
  2. Bydd myfyrwyr sy'n dechrau ran o'r ffordd drwy'r flwyddyn academaidd ond yn talu cyfran o'r ffioedd ar gyfer y flwyddyn academaidd.
  3. Yn unol â'r arfer o wyddoniaeth eraill ac adrannau amaethyddol gwyddorau biolegol yn y DU, efallai y bydd angen i godi ffioedd ychwanegol hyd at uchafswm o £ 7,500 ar gyfer pob blwyddyn o astudio ar gyfer ymchwil yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig yn cynnwys anifeiliaid mawr neu symiau sylweddol o adweithyddion traul, gall rhai o'r rhain fod yn gynhenid ​​yn gostus iawn. Pa un a yw tâl ychwanegol yn codi, a bydd y maint sydd ddim yn dibynnu ar natur yr ymchwil sy'n cael ei wneud. Bydd ymgeiswyr yn cael gwybod am unrhyw daliadau o'r fath yn ystod y cam cynharaf yn y broses gynnig.
  4. Dylech fod yn ymwybodol bod ar rai cyrsiau, mae taliadau ychwanegol yn ystod eich astudiaethau ar gyfer teithiau maes a defnydd o adnoddau ychwanegol, mae'r rhain yn unol â'r arfer o adrannau mewn prifysgolion eraill y DU.