Ffioedd Arholiadau Ailsefyll Mewnol / Arholiadau Atodol

Pe digwydd i fyfyrwyr orfod ail sefyll arholiadau neu sefyll rhai atodol, byddant yn derbyn anfoneb a fydd yn amodol ar delerau ac amodau safonol y Brifysgol.  Ni ychwanegir y swm hwn at daliad y ffi dysgu safanol ac ni ellir ei dalu dry Debyd Uniongyrchol oni wneir cais penodol.

Mae's gost o Ffioedd Arholiadau Ailsefyll Mewnol / Arholiadau Atodol ar gyfer 2015/16 yn cael eu crynhoi isod:

10 credyd £65.00
20 credyd £90.00
30 credyd £115.00
40+ credyd £135.00

Am fanylion pellach yn ymwneud â Ffioedd Arholiadau Ailsefyll Mewnol / Arholiadau Atodol, ewch i'r adran Gwybodaeth Mewnol Ail-sefyll ar wefan Swyddfa Israddedigion.

 

Sut i Dalu

Talu Arlein

Trosglwyddiad Banc

Taliad drwy drosglwyddiad banc I:

Brifysgol Aberystwyth Cyfrif Cyffredin, Lloyds, Caerdydd

Rhif y Cyfrif: 00307826

Côd Didoli: 30-91-63

Sicrhewch eich bod yn dyfynnu enw llawn y myfyriwr a rhif cyfeirnod/neu rhif myfyriwr gyda pos trosglwyddiad.

Arian Parod / Siec

Medrwch dalu gyda siec/arian parod  yn y Swyddfa Ffioedd I Fyfyrwyr sydd wedi ei leoli ar ail lawr Canolfan Croesawu Myfyrwyr.

Gwnewch sieciau yn daladwy I “Prifysgol Aberystwyth”   dyfynnwch cyfeirnod y myfyriwr ar gefn y siec.