Ffioedd Arholiadau Ailsefyll Mewnol / Arholiadau Atodol

Os bydd myfyrwyr yn gorfod ailsefyll arholiadau neu sefyll arholiadau atodol, byddant yn derbyn anfoneb a fydd yn amodol ar delerau ac amodau safonol y Brifysgol.  Ni ychwanegir y swm hwn at daliad y ffi dysgu safonol ac ni ellir ei dalu fesul tipyn.

Mae costau Ffioedd Ailsefyll Arholiadau Mewnol / Arholiadau Atodol ar gyfer 2017/18 wedi’u crynhoi isod:

10 credyd

£75.00

20 credyd

£100.00

30 credyd

£125.00

40+ credyd

£145.00

 

I gael gwybodaeth bellach ynghylch costau Ffioedd Ailsefyll Arholiadau Mewnol / Arholiadau Atodol, ewch i adran Gwybodaeth ynghylch Ailsefyll ar wefan Swyddfa’r Israddedigion.

Pwysig: Os ydych yn Ailsefyll dramor yna bydd yn rhaid i chi dalu Tâl Gweinyddol ychwanegol i Brifysgol Aberystwyth a’r British Council.  I gael rhagor o wybodaeth am y taliadau hyn, cysylltwch â’r Swyddfa Academaidd drwy ugfstaff@aber.ac.uk

 

Sut i Dalu

Talu Arlein

Trosglwyddiad Banc

Dylid talu drwy Drosglwyddiad o’r Banc i 'Cyfrif Cyffredin Prifysgol Aberystwyth’, Lloyds TSB, Caerdydd, drwy ddefnyddio’r manylion canlynol:

Rhif Cyfrif

00307826

Cod Didoli

30-91-63

 

Arian Parod / Siec

Gellir talu mewn arian parod / siec yn bersonol yn y Swyddfa Arian Parod sydd ar yr ail lawr yn y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr.

Os ydych chi’n talu â siec, gwnewch hi’n daladwy i ‘Prifysgol Aberystwyth’ a nodwch rif cyfeirnod y myfyriwr ar y cefn.