Taliad Llawn a Rhandaliadau

Gall Ffioedd dysgu gael ei talu yn llawn neu mewn 3 rhandaliad drwy ein safle taliadau ar lein.

Talu ar lein yw’r unig ddull i dalu Ffioedd Dysgu mewn rhandaliadau. Rhaid talu yn llawn  os ydych am ddefnyddio unrhyw ddull arall o dalu.

Talu Arlein

Trosglwyddiad Banc

Taliad drwy drosglwyddiad banc I:

Brifysgol Aberystwyth Cyfrif Cyffredin, Lloyds, Caerdydd

Rhif y Cyfrif: 00307826

Côd Didoli: 30-91-63

Sicrhewch eich bod yn dyfynnu enw llawn y myfyriwr a rhif cyfeirnod/neu rhif myfyriwr gyda pos trosglwyddiad.

Trosglwyddo Banc Rhyngwladol

Gellir gwneud trosglwyddiadau banc rhyngwladol trwy ein partner Pay to Study, sy'n eich galluogi i wneud taliadau rhyngwladol i Brifysgol Aberystwyth am ddim a derbyn cyfraddau cyfnewid arian tramor cystadleuol. Os oes gan Pay to Study gyfrif banc lleol, ni fydd rhaid i chi dalu unrhyw ffioedd talu rhyngwladol a byddwch chi'n gallu talu yn eich arian lleol.

Mwy o wybodaeth - Pay to Study Student Guide

Gwneud taliad gyda Pay to Study - https://aber.paytostudy.com/

 

 

Ydych chi yn fyfyriwr rhyngwladol neu UE ac eisiau talu eich ffioedd dysgu neu ffioedd llety  yn eich arian lleol? Rydym wedi creu partneriaeth gyda Western Union Business Solutions fel y medrwch ddanfon taliadau rhyngwladol yn ddiogel I dalu eich ffioedd dysgu yn eich arian lleol. Mae’n ddiogel, syml. I gael dyfynbris yn eich arian lleol, a fydd yn gymwys am 72 awr, ewch i GlobalPay, y ffordd orau i wneud taliad.

Gwnewch daliad drwy https://student.globalpay.wu.com/geo-buyer/Aberystwyth

 

Trosglwyddo Banc Rhyngwladol

IBAN GB71LOYD30916300307826
BIC LOYDGB21143
Cyfeiriad banc

Lloyds TSB Bank Plc

1-7 Queen Street

Cardiff

CF10 2AF

Dyfynnwch enw a chyfeirnod y myfyriwr gyda phob trosglwyddiad banc os gwelwch yn dda.

Arian Parod / Siec

Medrwch dalu gyda siec/arian parod  yn y Swyddfa Ffioedd I Fyfyrwyr sydd wedi ei leoli ar ail lawr Canolfan Croesawu Myfyrwyr.

Gwnewch sieciau yn daladwy I “Prifysgol Aberystwyth”   dyfynnwch cyfeirnod y myfyriwr ar gefn y siec.

Taliad drwy Noddwr (ag eithro rhiant)

Os yw’r myfyriwr wedi sicrhau nawdd am cyfanswm y ffioedd neu rhan o’r ffioedd, mae’n ofynol i’r myfyriwr ddarparu tystiolaeth o’r nawdd cyn cofrestru. Os na darperir tystiolaeth bydd y myfyriwr yn gyfrifol am y ffioedd  llawn,  a’r un telerau talu a ffioedd dysgu arferol.

Os bydd noddwr yn methu talu’r ffioedd , bydd y myfyriwr yn gyfrifol am dalu’r ffioedd.