Amdanom Ni

Rydym yn dîm cyfeillgar, croesawgar sy’n cynnig ystod o sgiliau ac arbenigedd. Gan weithio gyda chi gallwn ddatrys y rhan fwyaf o heriau bywyd myfyriwr.

Os dymunwch siarad gydag un ohonom yn uniongyrchol: cysylltwch â ni.

Os nad ydych yn siŵr i bwy y dylech ofyn eich cwestiwn, ffoniwch ni ar (01970 621761) neu anfonwch e-bost atom. Gallwch ein ffeindio ni ar Gampws Penglais.

Gwybodaeth Gwasanaethau Cymorth i Fyfyrwyr Prifysgol Aberystwyth i Fyfyrwyr am Ddiogelu Data

Ein Cenhadaeth