Lles y Myfyrwyr

Diben Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr yw sicrhau bod iechyd a lles yn rhan annatod o fywyd bob dydd i fyfyrwyr Aberystwyth.

Rydym yn canolbwyntio ar gynorthwyo ein myfyrwyr i gymryd cyfrifoldeb am eu lles ac i ddatblygu hunanddibyniaeth. Mae ein hymarferwyr lles yn gweithio gyda myfyrwyr i adeiladu gwytnwch ac i ddatblygu cyfres o sgiliau i’w helpu i reoli eu bywydau yn y Brifysgol a thu hwnt.

Nid yw’r Gwasanaeth Lles yn dyblygu nac yn cymryd lle’r ddarpariaeth statudol, ond yn hytrach mae’n hwyluso llwybrau cymorth i wasanaethau cymunedol eraill pan fo angen.

 

Sut i Gofrestru â’r Gwasanaeth Lles

Cymorth mewn Argyfwng  (dolen i’r cerdyn argyfwng ar-lein)

I gael rhagor o wybodaeth am les, gweler ein Cwestiynau Cyffredin am:

       Gweld Ymarferwr Lles

       Materion Iechyd Cyffredinol

       Imiwneiddiadau

       Afiechydon heintus

       Lles Meddyliol

       Gwasanaethau Iechyd (Meddygon teulu ac ati)

       Perthnasau

       Iechyd Rhywiol