Lles y Myfyrwyr

Y ddarpariaeth Lles Myfyrwyr ar hyn o bryd – Coronafeirws - Cliciwch Yma’

 

Diben Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr yw sicrhau bod iechyd a lles yn rhan annatod o fywyd bob dydd i fyfyrwyr Aberystwyth.

Rydym yn gweithio gyda myfyrwyr gan ddefnyddio technegau sy’n canolbwyntio ar ddatrysiadau i feithrin gwydnwch a datblygu cyfres o sgiliau i helpu i reoli materion lles sy’n ymwneud â bywyd prifysgol a thu hwnt yn effeithiol.

Os cynghorir i chi gael rhagor o gymorth drwy ein gwasanaeth ni, yna gallwn gynnig cymorth tymor byr ar gyfer materion yn ymwneud â’r brifysgol gan un o’n Cwnsleriaid neu Ymarferwyr Iechyd Meddwl Arbenigol. Nid yw’r Gwasanaeth Lles yn dyblygu’r gwasanaethau statudol (GIG), ond yn hytrach yn hwyluso llwybrau cymorth i wasanaethau statudol priodol pan fo angen.

 

Sut i Gofrestru â’r Gwasanaeth Lles

Cymorth mewn Argyfwng

Cyflwyniadau i Fyfyrwyr

Bywyd ACTif

I gael rhagor o wybodaeth am les, gweler ein Cwestiynau Cyffredin am:

       Gweld Ymarferwr Lles

       Materion Iechyd Cyffredinol

       Imiwneiddiadau

       Afiechydon heintus

       Lles Meddyliol

       Gwasanaethau Iechyd (Meddygon teulu ac ati)

       Perthnasau

       Iechyd Rhywiol