Cymorth mewn Argyfwng

 

Ni all y Gwasanaeth Lles gynnig gwasanaeth mewn argyfwng neu gymorth mewn argyfwng.

 

 Iechyd Meddwl: Ymateb i Argyfwng

 

Os ydych chi’n teimlo fel lladd eich hun nawr neu’n pryderu am eich diogelwch eich hun neu ddiogelwch rhywun arall ar hyn o bryd cysylltwch â:

Ffôn 116 123 (24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos) Llinell Gymraeg 0300 123 3011 (7yh- 11yh yn unig, 7 diwrnod yr wythnos)             E-bost jo@samaritans.org            Gwefan www.samaritans.org

Cymorth mewn Argyfwng (dolen i’r cerdyn argyfwng ar-lein)