Cyflwyniadau i Ddod

Nid ydym yn gallu cynnig unrhyw gyflwyniadau i fyfyrwyr na staff ar hyn o bryd.

Mae gennym gyfres o adnoddau defnyddiol ar SgiliauAber https://www.aber.ac.uk/cy/aberskills/wellbeing/

Gweminarau am ddim – Cynnal Iechyd Meddwl Cadarnhaol

Mae’r gweminarau Cynnal Iechyd Meddwl Cadarnhaol ar gael i staff a myfyrwyr am ddim drwy Ymddiriedolaeth Goffa Charlie Wallor.

Mae’r sesiynau byrion hyn yn cynnwys pynciau megis: meddwlgarwch ac aros yn y presennol pan fo’r dyfodol yn ansicr; rheoli anhawsterau gweithio o bell yn y sefyllfa bresennol; rheoli straen yn y byd heddiw; bod yn ofalgar i’ch hunan a phrofiadau plentyn anffafriol ymysg eraill.

Cewch fynediad at raglen y gweminarau yma: https://www.cwmt.org.uk/colleges-and-universities-webinars

 

Hyfforddiant i Staff

Mae Gwasanaeth Lles y Myfyrwyr yn gweithio i ddarparu pecyn hyfforddiant amrywiol i bob aelod o'r staff er mwyn eu cefnogi i ddysgu am iechyd meddwl a lles y myfyrwyr. Ynghyd â'n pecyn cyfredol a gynigir yn rhan o raglen y Ganolfan Datblygu Staff ac Ymarfer Academaidd (GDSYA), (sy'n cael ei adolygu ar hyn o bryd oherwydd COVID-19), rydym wedi dod o hyd i fodiwlau e-ddysgu ar-lein defnyddiol iawn i'w gwneud yn haws i'n staff ddysgu yn ystod y cyfyngiadau cyfredol.

 E-ddysgu i staff