Gweithdai i Fyfyrwyr

Newid a Gwydnwch

Mae newid yn rhywbeth cyson yn ein bywydau ac mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno strategaethau a brofwyd yn wyddonol i'ch helpu i feithrin gwytnwch wrth reoli newid. Trwy'r strategaethau hyn byddwch yn cynorthwyo twf niwrolegol cadarnhaol sy'n cynorthwyo ein bodolaeth seicolegol a ffisiolegol gan alluogi i ni fyw bywydau iachach, hapusach a hirach.

Diwrnod

Dyddiad

Dechrau

Diwedd

Lleoliad

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

21/11/2018

14:00

15:30

C165, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

16/01/2019

14:00

15:30

C165, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

13/02/2019

14:00

15:30

C165, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

13/03/2019

14:00

15:30

C165, Hugh Owen

Cadw lle arlein

 

Ffordd o fyw

Nod y gweithdy hwn yw eich gwneud yn ddoethach, yn iachach ac yn fwy cynhyrchiol trwy gyflwyno gwybdoaeth am yr agweddau amrywiol ar fywyd bob dydd a all effeithio ar eich iechyd corfforol a meddyliol. Byddwch hefyd yn dysgu sgiliau i'ch cynorthwyo i wneud dewisiadau buddiol am eich ffordd o fyw sy'n addas i chi.

Diwrnod

Dyddiad

Dechrau

Diwedd

Lleoliad

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

14/11/2018

14:00

15:30

0.31, Adeilad IBERS

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

09/01/2019

14:00

15:30

0.31, Adeilad IBERS

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

06/02/2019

14:00

15:30

0.31, Adeilad IBERS

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

06/03/2019

14:00

15:30

0.31, Adeilad IBERS

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

08/05/2019

14:00

15:30

0.31, Adeilad IBERS

Cadw lle arlein

Rheoli Pryder

Mae pryder a phanig yn effeithio ar fywydau llawer o bobl o ddydd i ddydd. Yn y gweithdy hwn, byddwn yn ymchwilio i effeithiau ac achosion emosiynol a chorfforol pryder. Byddwn hefyd yn edrych ar rai strategaethau a thechnegau sy’n gallu lleihau pryder a’ch helpu i deimlo’n fwy hyderus i fyw gyda phryder yn llwyddiannus, yn hytrach na dioddef o bryder.

Diwrnod

Dyddiad

Dechrau

Diwedd

Lleoliad

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

10-10-18

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

24-10-18

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

07-11-18

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

21-11-18

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

09-01-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

23-01-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

06-02-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

20-02-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

06-03-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

20-03-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

01-05-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

 

Ymdrin â hwyliau isel

Mae profi hwyliau isel yn rhan o fod yn ddynol! Ond weithiau gall ddechrau ein rhwystro rhag gwneud y pethau yr ydym eisiau ac angen eu gwneud. Mae’r gweithdy hwn yn edrych ar ffyrdd ymarferol o gefnogi’ch hun drwy gyfnodau o hwyliau isel.

Diwrnod

Dyddiad

Dechrau

Diwedd

Lleoliad

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

17-10-18

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

31-10-18

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

14-11-18

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

28-11-18

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

16-01-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

30-01-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

13-02-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

27-02-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

13-03-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

27-03-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

08-05-19

14:00

15:30

C164, Hugh Owen

Cadw lle arlein

 

Rheoli’r Straen Arholiadau

Mae arholiadau’n nodi diwedd eich holl waith caled ond gall straen wneud i chi deimlo ei bod hi’n amhosibl llwyddo. Yn y gweithdy hwn byddwn yn trafod:

  • Sut i leihau straen arholiadau
  • Ffyrdd o adolygu
  • Strategaethau rheoli straen
  • Helpu eich ffrindiau
  • Awgrymiadau ar ymdopi yn ystod yr arholiadau go iawn

Bydd y gweithdy hwn hefyd yn cynnwys ymarferion ymlacio ymarferol i’ch helpu i beidio â chynhyrfu, i fod yn hyderus ac yn barod i wneud eich gorau.

Diwrnod

Dyddiad

Dechrau

Diwedd

Lleoliad

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

09/01/2019

14:00

15:30

C48, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

16/01/2019

14:00

15:30

C48, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

01/05/2019

14:00

15:30

C48, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

08/05/2019

14:00

15:30

C48, Hugh Owen

Cadw lle arlein

Hyrwyddo Iechyd Meddwl Cadarnhaol

Trwy gyfrwng y gweithdy hwn byddwch yn dysgu sgiliau therapiwtig gydol oes. Byddwch yn dod yn fwy hyblyg yn seicolegol ac yn gallu rheoli eich bywyd, gan ganiatáu i chi allu gwneud y pethau sy’n bwysig i chi, wrth reoli straen a gofid emosiynol. Mae’n cyflwyno manylion am Therapi Derbyniad ac Ymrwymiad, Therapi Ymwybyddiaeth Ofalgar sydd â chyfoeth o ymchwil i brofi ei effeithiolrwydd.

Diwrnod

Dyddiad

Dechrau

Diwedd

Lleoliad

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

24/10/2018

14:00

15:30

0.31, Adeilad IBERS

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

28/11/2018

14:00

15:30

0.31, Adeilad IBERS

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

23/01/2019

14:00

15:30

0.31, Adeilad IBERS

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

20/02/2019

14:00

15:30

0.31, Adeilad IBERS

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

20/03/2019

14:00

15:30

0.31, Adeilad IBERS

Cadw lle arlein

Dydd Mercher

22/05/2019

14:00

15:30

0.31, Adeilad IBERS

Cadw lle arlein