Arian

Nid yw rheoli arian yn ystod eich cyfnod yn y Brifysgol mor hawdd ag y mae’n ymddangos. 

Rydym ni’n gallu cynnig cymorth ar bob math o faterion cyllid, a gallwch drefnu oed ag ymgynghorydd myfyriwr i drafod unrhyw broblemau ariannol

Os yw myfyrwyr yn mynd i drafferthion ariannol, y peth pwysig yw eu bod yn siarad â rhywun am y peth a chael cyngor.

Gall myfyrwyr gysylltu â ni yma neu ddod i’n Gwasanaeth Galw Heibio ar Lawr Gwaelod y Ganolfan Croesawu Myfyrwyr.

 

Gweler ein Cwestiynau Cyffredin am:

Arian a Chyllid Israddedigion

Arian a Chyllid Uwchraddedigion

Rheoli Arian

Cronfa Alumni Aberystwyth ar gyfer Caledi

Cronfa Ysgoloriaeth Peter Hancock

Ysgoloriaethau: Gwilym a Dilys Edmunds / Thomas Charles Edwards