Cefnogwyr a Rhieni

I fyfyrwyr sy’n gadael cartref am y tro cyntaf, mae symud i’r Brifysgol yn gychwyn ar gyfnod newydd a chyffrous yn eu bywydau. Byddant yn symud i ffwrdd o gartref ac i amgylchedd newydd ble byddant yn dysgu llawer am eu pwnc astudio, ond hefyd am eu hunain, am eu potensial ac am eu dyheadau personol.

I unrhyw un sy’n cefnogi myfyriwr newydd, gall yr amser hwn olygu newid yn y berthynas sydd gennych â hwy. Gall fod yn brofiad heriol wrth i’r myfyriwr ddod yn fwyfwy annibynnol ac yn llai dibynnol arnoch chi. Mae’n bwysig yn ystod y cyfnod hwn o newid i ganiatáu iddynt ddod o hyd i’w ffordd eu hunain yn y byd. Mae bod yn gymorth iddynt pan fônt eich angen yn hanfodol, ond mae hi hefyd yn bwysig gadael iddynt osod eu cyfyngiadau eu hunain ar eich perthynas newydd.

Bwriad yr adran hon o’r safle yw helpu rhieni a chefnogwyr yn ystod y cyfnod hwn o newid. Ceir rhagor o wybodaeth yng Cyngor i Rieni 2018, ar y dudalen i Rieni a Gwarcheidwaid, ac yn ein Cwestiynau Cyffredin.