Materion Academiadd - cefnogaeth wyneb yn wyneb

Mi fydd mannau ymholiadau wyneb yn wyneb i myfyrwyr ar agor o 20 Medi 2021.

Mi fydd y mannau ymholiadau ar gael yn:

  • Adeiladau Edward Llwyd: Derbynfa Llawr Isaf 
  • Adeiladau Hugh Owen: Ystafell Cyfarfod, Llawr D
  • Adeiladau Llandinam: Derbynfa Llawr Isaf

Oriau agor

Dydd Llun  9yb-5yp

Dydd Mawrth 9yb-5yp

Dydd Mercher 9yb-5yp

Dydd Iau 9yb-5yp

Dydd Gwener 9yb-4.30yp

Campws Llanbadarn: Mae ffôn cymorth am ddim ar gael yn Adeilad Rheidol. Bydd yn eich cysylltu ag un o'n swyddfeydd â staff er mwyn inni eich cynorthwyo.

Map Campws

Canllaw Mynediad AccessAble