Cymorth Coronafeirws

Llinell gymorth

Cofiwch fod llinell gymorth y coronafeirws yn parhau ar 01970 622483 â’r gwasanaeth ar gael rhwng 10:00 - 15:00, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gellir cyflwyno cwestiynau hefyd trwy e-bost i coronavirus@aber.ac.uk.

Gallwch hefyd ddod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf ar wefan gwybodaeth coronafeirws a’r adran cwestiynau cyffredin.