1. Beth yw’r HGM?

Bob semester, rydym yn gofyn i fyfyrwyr werthuso'r modiwlau y maent yn eu hastudio. Rydym yn gwneud hyn trwy holiadur ar-lein, sef yr ‘Holiadur Gwerthuso Modiwlau’ (HGM). Bydd canlyniadau'r HGM yn galluogi cydlynwyr modiwlau i ddeall yn well y gwelliannau y gellir eu gwneud i wella profiad y myfyrwyr o ran eu modiwlau.