6. A oes rhaid llenwi’r holiadur?

Nac oes, ond er mwyn i staff gael adborth eglur ynglŷn â'r ffyrdd y gallen nhw wella’r modiwlau, gorau oll po fwyaf o fyfyrwyr sy’n ymateb.