7. Sut y galla i gymryd rhan?

Yn ogystal â derbyn negeseuon e-bost am y broses, bydd y staff dysgu ar eich modiwlau yn rhoi gwybod i chi pryd yn union fydd hyn yn digwydd.   Bydd yn digwydd rywbryd yn ystod wythnosau dysgu 7-10 yn semester un a dau.  

Cyn y sesiwn... 

 • Lawrlwythwch ApAber o'ch storfa apiau - gallwch weld yr arolygon drwy deilsen yr HGM
 • Os yw'n well gennych chi, lawrlwythwch ddarlennydd codau QR

Neu 

 • Dewch â gliniadur neu ddyfais glyfar i'r sesiwn, a bydd cydlynydd eich modiwl yn darparu dolen i'r HGM
 • Sicrhewch fod y ddyfais rydych wedi'i dewis yn gallu defnyddio'r rhwydwaith Eduroam
 • Os nad oes gennych ddyfais addas, bydd nifer fechan o dabledi ar gael i’w benthyca yn ystod y sesiwn er mwyn cwblhau'r arolwg

Yn ystod y sesiwn... 

 • Bydd eich darlithydd yn egluro pwrpas yr HGM, sut i’w gwblhau’n gywir, ac yn ateb unrhyw gwestiynau
 • Yna gofynnir ichi gysylltu â'r rhwydwaith Eduroam
 • Defnyddiwch y cod QR, a bydd rhif PIN y modiwl yn cael ei roi ar sleid PowerPoint
 • Dyfeisiau clyfar: tapiwch ar deilsen yr HGM yn ApAber, neu sganiwch y cod QR a roddwyd
 • Gliniaduron neu gyfrifiaduron: rhowch yr URL yn eich bar chwilio
 • Rhowch y rhif PIN a neilltuwyd ar gyfer cod eich modiwl
 • Llenwch yr holiadur
 • Pan fyddwch yn fodlon â’ch atebion, cliciwch 'Cyflwyno'
 • Ar ôl ichi ei anfon, ni fydd modd ichi fynd yn ôl i’r holiadur
 • Rydym yn rhagweld na fydd y broses hon yn cymryd mwy na chwarter awr.