8. Pam dylwn i gymryd rhan?

Mae’ch llais chi'n cyfri ac mae eich adborth yn ein helpu i ni ddylanwadu ar eich profiad myfyriwr! Mae Rho Wybod Nawr eisoes yn rhoi sylw i feysydd rhagoriaeth, ac mae'n ein galluogi i ddod i wybod am broblemau ac i roi gwelliannau ar waith. Mae eich ymatebion i’r holiaduron yn hanfodol gan eu bod yn ein helpu ni i wella profiad myfyrwyr trwy wneud newidiadau a fydd o fantais i chi ac i fyfyrwyr eraill. Po uchaf fydd nifer yr ymatebion, y mwyaf cywir ac effeithiol y byddwn ninnau yn gallu gwella eich cyfnod yma.