9. Sut y caiff y canlyniadau eu defnyddio?

Bydd cydlynydd y modiwl yn dadansoddi’r canlyniadau a, lle bo hynny’n bosibl, bydd yn gwneud argymhellion ar gyfer newidiadau ar sail y canfyddiadau. Bydd cydlynydd y modiwl yna'n egluro’r newidiadau (neu’r rhesymau pam nad oes modd gwneud newidiadau) yn ystod darlith ddilynol a/neu ar eich tudalen AberLearn ar Blackboard.

Mae'n bosib y bydd rhai o’r canfyddiadau yn arwain at ymchwil pellach a fydd yn ein galluogi ni i ddeall eich barn am rai materion yn well. Bydd canlyniadau’r holiaduron yn cael eu defnyddio i wella ansawdd ar draws y Brifysgol.