13. A yw’r HGM yn ddienw?

Ydy. Mae'r Brifysgol yn dilyn canllawiau llym iawn i sicrhau nad oes modd adnabod neb yn y data a gawn drwy'r adborth, yn unol â'r Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data diweddaraf. Gwnewch yn siŵr nad yw'r sylwadau rhydd a wnewch yn datgelu dim manylion personol - oni bai eich bod am i bobl wybod pwy yr ydych chi yn eich sylwadau.