14. Dydw i ddim am ateb y cwestiwn yna/cwblhau’r HGM

Does dim ichi gwblhau'r HGM, ond rydym yn eich annog i wneud hynny ac i ateb yr holl gwestiynau. Bydd gwneud hynny yn darparu gwybodaeth angenrheidiol i’ch adran ynglŷn â’r hyn sy’n gweithio’n dda, a’r meysydd y gellid eu newid neu eu gwella. Bydd hynny o fantais i chithau a myfyrwyr eraill yn Aberystwyth.