15. Sut mae’r canlyniadau yn cael eu rhannu?

Bydd yr holiaduron gwerthuso yn cael eu hadolygu gan Gydlynwyr y Modiwlau, Arweinyddion Rhaglenni a Phenaethiaid Adrannau. Anogir Cydlynwyr Modiwlau i drafod canlyniadau'r holiaduron â myfyrwyr ac i wneud newidiadau lle bo angen. Os gwnaed unrhyw newidiadau oherwydd yr ymarfer gwerthuso, bydd y garfan nesaf o fyfyrwyr yn cael gwybod am hyn yn y ddarlith gychwynnol sy'n eu cyflwyno i'r modiwl.

Edrychwch am y posteri Dy Lais ar Waith yn yr adran, o gwmpas y campws, ar wefan Dy Lais ar Waith ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Os ydych chi wir yn hoffi rhywbeth, byddwn yn sicrhau ein bod yn dathlu hyn hefyd ac yn rhannu'r arferion da.