18. Ai’r un arolwg yw’r HGM a’r ACM (Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr/NSS)?

Na, holiadur yw’r HGM i gloriannu profiadau’r holl fyfyrwyr israddedig ar y modiwlau y byddan nhw'n eu hastudio yn ystod eu cyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth. Defnyddir yr HGM i wella profiad myfyrwyr Aberystwyth yn unig. Mae’r ACM yn gyfrifiad cenedlaethol o bron i hanner miliwn o fyfyrwyr a gynhelir bob blwyddyn. Fe'i hanelir yn bennaf at fyfyrwyr yn eu blwyddyn olaf a’i ddefnyddio fel ffynhonnell o wybodaeth gyhoeddus am addysg uwch.