19. Pwy fydd yn gweinyddu’r arolwg?

Bydd yr arolwg fel rheol yn cael ei weinyddu gan gydlynydd eich modiwl, neu gan un o staff dysgu'r modiwl.  Ar adegau, fodd bynnag, gall fod yn angenrheidiol neu’n briodol i’r HGM gael ei weinyddu gan aelod o’r tîm Rho Wybod Nawr neu staff gweinyddol yr adran.